webertherm prestige

Grey adhesive for all types of thermal insulation

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webertherm prestige

Grey adhesive for all types of thermal insulation

Weber

Përshkrim

webertherm prestige is a high quality adhesive, made of white cement, qualitative fillers and additives, and enriched with suitable polymers. 


Advantages

• Easily prepared and applied

• For the adhesion and reinforcement layer on all insulation boards (EPS/XPS/Lesh Guri, EPS Grafit,Tapë)

• Produced from high-quality raw materials that make it possible to use it in thicker layers and on low-adhesion insulating slabs.


Scope of use

• webertherm prestige is used for installing and reinforcing all thermal insulation materials (EPS, XPS, rock wool, etc) to all surfaces (critical surfaces, wood, metal, etc)

• It is used in thermal insulation systems

• It is also used for flattening surfaces to which thermal insulation systems are installed

Kategoritë
Kategoria e produktit:

Facade

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-TDS webertherm prestige

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem