webermur polifix T

Fine - ready to apply - mass for leveling of interior walls .

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webermur polifix T

Fine - ready to apply - mass for leveling of interior walls .

Weber

Përshkrim

webermur polifix T is already a prepared mass for leveling the inner vertical and ceiling surfaces.\


Avantazhet

• pasty mass

• designed for repairing faults, filling recesses, cracks and holes.

• can be applied by machine


Scope of use

webermur polifix T also serves to repair faults, filling recesses, cracks and holes.

Applied in 2 layers of total thickness up to 3mm.


Consumption   1,5 - 2,0 kg/m2

Reaction to fire  Class A1

Water absorbtion Class W2

Vapour permeability (µ) 0,4

Thermal conductivity (λ) λ10, dry λ0,47

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Tavan

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-msds-webermurpolifix-t-srb.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem