weberplan praktik

Universal white leveling mortar

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

weberplan praktik

Universal white leveling mortar

Weber

Përshkrim

weberplan praktik is an universal white leveler with high adhesion properties. Fiber-reinforced to make a strong bond with the substrates and to avoid cracking.


Advantages

• Extremely white

• Enriched with fibers that improove the performance

• High adhesive strength for all cementitous substrates.

• Especially suitable for restoration of old surfaces.


Scope of use

• weberplan praktik is used for leveling new and old surfaces under renovation.

• Used for leveling different substrates before applying the decorative façade.

• For flattening and improoving of uneven surfaces

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tds-weberplan-praktik-eng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem