weber.floor parketofix

Water based dispersive parquet adhesive - no toluene

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

weber.floor parketofix

Water based dispersive parquet adhesive - no toluene

Weber

Përshkrim

weber.floor parketofix is a pasteurized mass based on water dispersion of polyvinylacetate, resins and the corresponding additives.


Advantages

• for clinging of classic and lamellar parquet

• on a water base, no odor (no toluene)


Scope of use

• weber.floor parketofix is a dispersive parquet flooring, for bonding classic and lamellar parquet, water-based, odorless (without toluene).

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

VETITË:

Qëndrueshmëri

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-TDS_weberfloor_parketofix_ENG

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem