webermur gletstar

Fine leveling mass for interior walls and ceilings

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webermur gletstar

Fine leveling mass for interior walls and ceilings

Weber

Përshkrim

webermur gletstar is a powder-like product for fine levelling of interior walls and ceilings.


Advantages

• Easily prepared and applied

• Extremely white

• Suitable for thicker layers

• Drying speed 4-6 hours


Scope of use

webermur gletstar is suitable to apply in a thicker layer and for repairing of some minor defects, for all types of mortars, concrete etc.


Reaction to fire  Class A1

Water vapour permeability  20

Adhesion strength 0,76 "B"

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Shtresë e jashtme

Tavan

VETITË:

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-dop-weber-mur-gletstar-eng.pdf

PDF

PDF

-tds-weber-mur-gletstareng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem