webercol flex tixogel

Innovative flexible adhesive - tixogel technology

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webercol flex tixogel

Innovative flexible adhesive - tixogel technology

Weber

Përshkrim

webercol flex tixogel is an innovative flexible gray adhesive, C2TE S1 classification, creamy structure, reinforced bonding strength, made with special tixogel technology of the latest generation. Thanks to the selected aggregates, a mixture of organic additives and binders, a glue is created in the form of a gel, which creates an ideal and long-term connection with each type of substrate and the tile to which it is applied.


Advantages

• a flexible adhesive for ideal bonding of surfaces and tiles

• resistant to high traffic and load• enhanced with tixogel technology

• without sliding the tiles• for internal and external use

• extremely creamy structure• ideal for renovating buildings


Area of application

It is used for more demanding interior and exterior works, in situations where ideal (100%) bond between the surface and the tile is necessary. webercol flex tixogel is suitable for:

• for tiling tiles exposed to heavy load (heavy objects, machines, large traffic ...)

• for gluing all types of tiles - ceramic tiles, tiles of natural stone, glass ceramic tiles, teracotta, gres ...

• for tiling the tiles,

• for gluing tiles on all substrates - mineral, concrete, bricks, lime-cement ...

• for absorbing and non-absorbing tiles, to renovate buildings

• Due to the tixogel technology, it is extremely easy to apply to any substrate.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Shtresë e jashtme

Shtresë e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tds-weber-col-flex-tixogel-eng-1.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem