webercol flash tixogel

Flexible fast-setting adhesive - tixogel technology

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webercol flash tixogel

Flexible fast-setting adhesive - tixogel technology

Weber

Përshkrim

webercol flash tixogel is an innovative flexible fast- moving glue of gray, creamy structure, high performance, C2FT S1 classification . Thanks to the special tixogel technology, a glue in the form of a gel is created, which creates an ideal and long-term connection with each type of substrate and the tile to which it is applied.


Advantages

• flexible fast-moving glue

• resistant to heavy traffic and load

• enhanced with tixogel technology

• high performance

• for internal and external use

• extremely creamy structure


Area of application

It is used for more demanding interior and exterior work, in situations where rapid bonding of ceramic adhesives is required. webercol flash tixogel is suitable for:

• for gluing all types of tiles - ceramic tiles, tiles of natural stone, glass ceramic tiles, teracotta, gres ...

• for industrial objects

• for porous and non-porous tiles,

• subsequent processing

• Due to tixogel technology, it is easily applied to each surface.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Shtresë e brendshme

Shtresë e jashtme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tds-weber-col-flash-tixogel-eng-1.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem