weber.design BETON

Concrete imitation façade

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

weber.design BETON

Concrete imitation façade

Weber

Përshkrim

weber.design BETON is a decorative façade solution that combines the silicate-silicone finishing render with the concrete looking compensating mass.

This solution is provided by the following products:

• NPU 700/705 weber.design primer for finishing coatings

• weber.pas decorative wet render, 1.5mm finishing + suitable standard primer

• W92 weber.design BETON leveling mass for the façade

     


     


Advantages

• No thermal bridges

• unique facade solution

• easy to prepare and apply


Scope of use

• The product is used for the decoration and protection of the facade system.

• It is used to imitate the modern concrete appearance by providing all the benefits of an ETICS system.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-TDS weber.design BETON_ENG

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem