webercol flex

Flexible adhesive - C2ET S1 classification

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webercol flex

Flexible adhesive - C2ET S1 classification

Weber

Përshkrim

webercol flex is a flexible gray adhesive, fine granulation, and increased bond strength and flexibility. It is made of cement and high quality Danube sand, enriched polymers.

webercol flex is a tile adhesive with a wide spectrum of application and very small limitations, very easy to prepare and apply.


Advantages

• for interior and exterior work

• for medium and large dimmer pads

• enriched with polymer to enhance bonding to less absorbent substrates


Scope of use

webercol flex is used for tiling ceramic tiles, stoneware tiles and natural stone tiles

• on all cement substrates, plaster, plasterboards, plaster blocks,

• for laying on terraces and balconies,

• for more demanding indoor and outdoor works (including floorboards heating).


Reaction to fire  Class E EN12004:2007 A1:2012

Early tensile adhesion strength   ≥ 1,0 MPa EN12004:2007 A1:2012

Tensile adhesion strength after water immersion  ≥ 1,0 MPa EN12004:2007 A1:2012

Tensile adhesion strength after heat ageing ≥ 1,0 MPa EN12004:2007 A1:2012

Tensile adhesion strength after freeze-thaw cyckes ≥ 1,0 MPa EN12004:2007 A1:2012

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Shtresë e brendshme

Shtresë e jashtme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-TDS_webercol_flex_ENG

PDF

PDF

-DoP_webercol_flex_ENG

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem