webercol classic plus

Improved tile adhesive for floors and walls

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

webercol classic plus

Improved tile adhesive for floors and walls

Weber

Përshkrim

webercol classic plus of C1ET classification, is an improved gray tile adhesive of fine granulation and reinforced bonding strength, made of cement, high quality Danube sand and additives, enriched with polymers.


Advantages

• for ceramic tiles, siporese blocks and bricks

• for floors and walls

• enriched with polymer to enhance bonding to less absorbent tiles

• for use in dry and humid areas


Scope of use

webercol classic plus is used for indoor and outdoor work of ceramic tiles, siporek blocks, brickwork on floors and walls, on all cement substrates, concrete, gypsum boards, gypsum blocks.weber.col classic plus is used to clamp small and medium size tiles.


Flexural strength 0.97 N/mm2

Initial adhesive strength ≥1.0 MPa

Tensile adhesive strength after freeze and thaw cycles ≥1.0 MPa

Tensile adhesive strength after heat aging ≥0.5 MPa

Tensile adhesive strength after water immersion   ≥1.0 MPa


Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Shtresë e jashtme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tds-weber-col-classic-plus-eng.pdf

PDF

PDF

-dop-weber-col-classic-plus-eng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem