weberprim beton kontakt

Astar / bazë për beton dhe bazamente të ngjashëm

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

weberprim beton kontakt

Astar / bazë për beton dhe bazamente të ngjashëm

Weber

Përshkrim

eberprim beton kontakt është astar për trajtimin e sipërfaqeve të betonit. Para aplikimit të produktit sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër dhe pa yndyrë. Produkti aplikohet i patretur me furçe, rul ose pompë direkt në sipërfaqen e betonit.


Nëse produkti aplikohet në beton të freskët, duhet tretur me ujë në raportin 1:1. Betoni duhet të jetë minimalisht 3 muaj i vjetër dhe me lagështi maksimale 2,5% .


Avantazhet:

• bashkëvepron mirë me ngjitësindhe shtresat e tjera niveluese

• i përshtatshëm për pllakat e gipsit

• i përshtatshëm për produktet qeramike

• merr ngjyrë të kuqe pasi thahet

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Shtresë e jashtme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Shqipëri

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tds-weber-prim-beton-kontakteng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem