Weber Floating Floor

Плавающий пол Weber/ Floating Floor

ISOVER International,Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Weber Floating Floor

Плавающий пол Weber/ Floating Floor

ISOVER International,Weber

Përshkrim

The floor(weber 4350) reinforced by fiber glass , with sound -proof mat. Besides low weight allows to reduce shock noise on floor

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Rusi

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Saint-Gobain---Floors.pdf

PDF

PDF

-Saint-Gobain--Floors.rvt

RVT 2016

RVT 2016

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem