Façade Weber Therm comfort

Weber.Therm comfort

ISOVER International,Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Façade Weber Therm comfort

Weber.Therm comfort

ISOVER International,Weber

Përshkrim

Composite façade system , with Isover layer (glass wool) and external thin plaster layer.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Rusi

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Saint-Gobain---Weber---Facade.pdf

PDF

PDF

-Saint-Gobain---Weber---Facade.rvt

RVT 2016

RVT 2016

-Weber-.lcf

LCF

LCF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem