Gyproc Partition С-1М-1ГКЛA

С-1М-1ГКЛA

Gyproc,ISOVER International

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Gyproc Partition С-1М-1ГКЛA

С-1М-1ГКЛA

Gyproc,ISOVER International

Përshkrim

Metal framework with one layer Gyproc (acoustic)(ГКЛА) on both sides

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Rusi

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-peregorodki.rvt

RVT 2016

RVT 2016

-saint-gobain.adsklib

ADSKLIB

ADSKLIB

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem