SageGlass Double Pane with Air

Dynamic double glazing

SageGlass

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

SageGlass Double Pane with Air

Dynamic double glazing

SageGlass

Përshkrim

SageGlass® tints automatically to control daylight and solar heat, making it easier for architects to design sustainable, visually compelling buildings with exceptional energy efficiency.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Çati

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Kinë

Indi

Lindja e Mesme

Norvegji

South East Asia

SHBA dhe Kanada

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-SageGlass Double Pane with Air.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-SageGlass Double Pane with Air.rvt

RVT 2015

RVT 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem