SageGlass Double Pane with Argon

SageGlass

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

SageGlass Double Pane with Argon

SageGlass

Përshkrim

SageGlass tints automatically to control daylight and solar heat, making it easier for architects to design sustainable, visually compelling buildings with exceptional energy efficiency.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Çati

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Kinë

Indi

Lindja e Mesme

South East Asia

SHBA dhe Kanada

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-SageGlass Double Pane with Argon.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-SageGlass Double Pane with Argon.rvt

RVT 2015

RVT 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem