Système Pivot Motorisé pour porte battante

Solution intégrée pour la gestion automatique de vos accès.

SEVAX

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Système Pivot Motorisé pour porte battante

Solution intégrée pour la gestion automatique de vos accès.

SEVAX

Përshkrim

LA SOLUTION POUR MOTORISER VOS BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION À OUVERTURE AUTOMATIQUE

Système intelligent facilement paramétrable !

Pour Hôpitaux - Hôtelerie - Restauration - Bâtiments industriels - Salles de Spectacle


Voir la vidéo :Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Zdrukthtari e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-T5PLM.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-T5PLM.ifc

IFC2X3

IFC2X3

-FLYER.T5PLM-FR-WEB.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem