Système de motorisation de blocs-portes coupe-feu double action

Solution intégrée pour la gestion automatique de vos accès.

SEVAX

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Système de motorisation de blocs-portes coupe-feu double action

Solution intégrée pour la gestion automatique de vos accès.

SEVAX

Përshkrim

LA SOLUTION POUR MOTORISER VOS BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION À OUVERTURE AUTOMATIQUE

Système intelligent facilement paramétrable !

Pour Hôpitaux - Hôtellerie - Restauration - Bâtiments industriels - Salles de Spectacle


Voir la vidéo :


Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Zdrukthtari e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-T5PLM.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-T5PLM.ifc

IFC2X3

IFC2X3

-Flyer_PLM_Sept2018.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem