MOBILIS

Sliding door motorized kit on top mounted rail

SEVAX

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

MOBILIS

Sliding door motorized kit on top mounted rail

SEVAX

Përshkrim

SCOPE OF APPLICATION:

Top mounted for interior sliding doors up to 50kg

Compatible single and double doors

Maximum rail length of 3 m for single leaf door


CHARACTERISTICS:

Plug & Play system

Automatic door opening (detection)

Slowing down

Anti-pinch system

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Zdrukthtari e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Mobilis.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-Mobilis.ifc

IFC2X3

IFC2X3

-Notice_installation_Mobilis

PDF

PDF

-Manuel_cablage_Mobilis

PDF

PDF

-Flyer_Mobilis_FR

PDF

PDF

-Flyer_Mobilis_EN

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem