Pivot Janus asservi linteau - Lucifer 24 Force 3

Solution pour vos portes Coupe Feu (DAS) avec Ventouse intégrée

SEVAX

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

kontakt
Lucile LACROZE
Lucile LACROZE
France

Pivot Janus asservi linteau - Lucifer 24 Force 3

Solution pour vos portes Coupe Feu (DAS) avec Ventouse intégrée

SEVAX

Përshkrim

Système intégré (Pivot) couplant le maintien ouvert des portes Coupe Feu, ainsi que la régulation de la fermeture de vos accès (Connecté CMSI)

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Zdrukthtari e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Lucifer.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-Lucifer.ifc

IFC2X3

IFC2X3

-JANUS-ASSERVI-LINTEAU-FR-WEB.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

kontakt
Lucile LACROZE
Lucile LACROZE
France