LUCIFER - Janus electromagnetic lintel

Spring lintel with unlockable electro-magnetic

SEVAX

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

LUCIFER - Janus electromagnetic lintel

Spring lintel with unlockable electro-magnetic

SEVAX

Përshkrim

SCOPE OF APPLICATION:

Fire doors: single or dual action


CHARACTERISTICS:

Opening and automatic closing from -180° to +180°

3 speed adjustments ensuring highly flexible conditions of use

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Zdrukthtari e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Lucifer.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-Lucifer.ifc

IFC2X3

IFC2X3

-Flyer_Lucifer

PDF

PDF

-Notice_installation_Lucifer

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem