ITE - Isover TF 36 200 mm sur mur béton

Isolation par l'extérieur sous enduit d'une paroi béton - ISOVER TF 36 d'ISOVER

ISOVER

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

ITE - Isover TF 36 200 mm sur mur béton

Isolation par l'extérieur sous enduit d'une paroi béton - ISOVER TF 36 d'ISOVER

ISOVER

Përshkrim

Cet objet décrit une isolation par l'extérieur sous enduit d'une paroi béton de 160 mm, intégrant un isolant ISOVER TF 36 d'épaisseur 200 mm calé/chevillé avec 5 chevilles par m², un enduit de calage de 10 mm et un enduit armé + finition d'épaisseur 12 mm.


Performances :

  • Epaisseur totale (mur+ETICS) : 382 mm
  • Epaisseur de l'isolant : 200 mm
  • Résistance thermique de l'isolant : 5,55 m².K/W
  • Up : 0,18 W/(m².K)
  • RA : 56 dB
  • RA,tr : 50 dB
  • Nature du mur support : béton (160 mm)

Kategoritë
Isolation:

Matériau isolant

Laine de roche

Paroi isolée

Murs

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ETICS - Isover TF 36 200mm sur mur béton.ifc

IFC2X3

IFC2X3

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem