Façade ventilée - isofacade 35

Isolation sous bardage rapporté de parois verticales

ISOVER

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Façade ventilée - isofacade 35

Isolation sous bardage rapporté de parois verticales

ISOVER

Përshkrim

Kategoritë
Isolation:

Matériau isolant

Laine de verre

Paroi isolée

Murs

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-fv---isofacade-35---20170608.rvt

RVT 2017

RVT 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem