Combles perdus - Laine à dérouler sur plancher - IBR Kraft 400 mm - plancher bois

Isolation de combles perdus sur plancher bois - Laine à dérouler IBR KRAFT d'ISOVER

ISOVER

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Combles perdus - Laine à dérouler sur plancher - IBR Kraft 400 mm - plancher bois

Isolation de combles perdus sur plancher bois - Laine à dérouler IBR KRAFT d'ISOVER

ISOVER

Përshkrim

Cet objet décrit l'isolation d'un plancher bois avec 400 mm d'IBR à dérouler sur plancher. Une membrane d'étanchéité à l'air complète le système.


Performances :

  • Epaisseur totale (plancher+isolation) : 421 mm
  • Epaisseur de l'isolant : 400 mm
  • Résistance thermique de l'isolant : 10 m².K/W
  • Up : 0,10 W/(m².K)
  • RA : non disponible
  • RA,tr : non disponible
  • Nature du comble : comble perduKategoritë
Isolation:

Matériau isolant

Laine de verre

Paroi isolée

Combles perdus

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Veshje muri

Çati

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-Combles perdus - Laine à dérouler sur plancher - IBR kraft 400mm - Plancher bo.ifc

IFC2X3

IFC2X3

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem