Système Cladisol - Cladipan 32 210 mm

Isolation de bardage double peau avec peau de bardage verticale - Système CLADISOL d'ISOVER

ISOVER

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Système Cladisol - Cladipan 32 210 mm

Isolation de bardage double peau avec peau de bardage verticale - Système CLADISOL d'ISOVER

ISOVER

Përshkrim

Kategoritë
Isolation:

Matériau isolant

Laine de verre

Paroi isolée

Murs

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Fasadë

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-systeme-cladisol---bardage-vertical---cladipan-32-210-mm---plateau-600x150.ifc

IFC2X3

IFC2X3

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem