Grès cérame

Décocéram

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Grès cérame

Décocéram

Përshkrim

Grès cérame  

Epaisseur 9mm

Existe en 4 couleurs: ANTHRACITE / BEIGE / GRIS / MARRON GLACE

Existe en 4 formats : 45x45 / 60x60 / 30x60 / 60x120

Classement UPEC: U4P4

Finition: Mat

Destination du produit: Sols intérieurs

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Shtresë e brendshme

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Francë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-capoeira-cstb.pdf

PDF

PDF

-3205939gris60x60det.jpg

JPG

JPG

-3205940anthracit60x60det.jpg

JPG

JPG

-3205941beige60x60det.jpg

JPG

JPG

-3205942marron-glace60x60det.jpg

JPG

JPG

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem