SageGlass Climatop Classic SR2.0

Dynamic triple glazing

SageGlass

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

SageGlass Climatop Classic SR2.0

Dynamic triple glazing

SageGlass

Përshkrim

SageGlass tints automatically to control daylight and solar heat, making it easier for architects to design sustainable, visually compelling buildings with exceptional energy efficiency.

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Danimarkë

Norvegji

Francë

Switzerland

Gjermani

Britani e Madhe

Finlandë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-SageGlass Climatop Classic SR2.0 (EU).rfa

RFA 2015

RFA 2015

-SageGlass Climatop Classic SR2.0 (EU).rvt

RVT 2015

RVT 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem