SageGlass Climaplus Classic SR2.0

Dynamic double glazing

SageGlass

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

SageGlass Climaplus Classic SR2.0

Dynamic double glazing

SageGlass

Përshkrim

SageGlass® tints automatically to control daylight and solar heat, making it easier for architects to design sustainable, visually compelling buildings with exceptional energy efficiency.

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Danimarkë

Norvegji

Francë

Switzerland

Gjermani

Britani e Madhe

Finlandë

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-SageGlass Climaplus Classic SR2.0 (EU).rfa

RFA 2015

RFA 2015

-SageGlass Climaplus Classic SR2.0 (EU).rvt

RVT 2015

RVT 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem