Running Trap

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Running Trap

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

Runnings Trap complete with double door access. Available in 100mm to 225mm diameters.

The 225mm diameter has rectangular access doors where the 100mm and 150mm have round access doors.

Kategoritë
Family type:

Trap

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Manufactured in:

UK

Material Main:

Cast Iron

Material Secondary:

Brass Hex Head Bolts

Natural Rubber

Product Range:

Timesaver Drain

Soil, Drain, Rainwater:

Below Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ci-running-trap-with-double-access-timesaver-drain-td475.rfa

RFA 2016

RFA 2016

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem