Taper Pipe

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Taper Pipe

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

Taper Pipes used to transition from one diameter to another. The tapers are eccentric in design and available from 50mm to 500mm.


How to apply Eccentric Taper Pipes:

Kategoritë
Family type:

Taper Pipe

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Manufactured in:

UK

Material Main:

Cast Iron

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ef028-taper-pipes.zip

ZIP

ZIP

-sgpamukestaper-pipeef028di.rfa

RFA 2018

RFA 2018

-sgpamukestaper-pipeef028ng.rfa

RFA 2018

RFA 2018

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem