Strap-on-Boss

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Strap-on-Boss

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

The strap-on boss provides a simple solution for fitting a 50mm copper or waste pipe to an existing cast iron soil pipe. Available in 70mm, 100mm and 150mm pipe diameter sizes.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Material Main:

Ductile Iron

Material Secondary:

EPDM Rubber

Natural Rubber

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-EF133-strap-on-boss-datasheet.pdf

PDF

PDF

-ci-strap-on-boss-ensign-soil-ef133.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-ef133-strap-on-boss.zip

ZIP

ZIP

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem