Stack Support Pipe and Bracket

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Stack Support Pipe and Bracket

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

When stack support pipes/brackets are required, use on any building with an average of 2.5m between floors, positioning stack support

pipe at the base of the first floor, and then at every subsequent fifth floor.

This should be typically fixed to a wall or column.

A stack support pipe is not an alternative to bracketing, but an additional support bracketing.

Available in diameters 70mm to 300mm.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Material Main:

Cast Iron

Material Secondary:

Natural Rubber

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ci-stack-support-pipe-ensign-soil-ef050--ef051.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-ef050-stack-support.zip

ZIP

ZIP

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem