Sing Radius Branch

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Sing Radius Branch

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

88 degree single radius branch. Available in diameters 70mm to 200mm equal and unequal variances.

The radius branch is preferred in the UK as a branch connection for WC waste. Please see BS EN 12056-2:2000 for applications.

Kategoritë
Family type:

Branch

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Manufactured in:

UK

Material Main:

Cast Iron

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ef06r-radius-branch.zip

ZIP

ZIP

-sgpamukessingle-branch-radius-curveef06rng.rfa

RFA 2018

RFA 2018

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem