Short Radius Access Bend

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Short Radius Access Bend

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

Short radius access bend comes with a fully integratated rear round access door. The unit is only available in angle 88 degrees, in diameters ranging 70mm to 150mm.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Material Main:

Cast Iron

Material Secondary:

Natural Rubber

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ci-short-radius-access-bend-ef005.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-ef005-short-radius-access-bend.zip

ZIP

ZIP

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem