Long Tail Bend

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Long Tail Bend

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

LLong tail bends are available only in 100mm diameter, with angles 45 & 88 degrees. The long tail spigots can be cut down shorter if required.

45 degree angled unit 180mm MAX cut off.

88 degree angled unit 140mm MAX cut off.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Material Main:

Cast Iron

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ci-long-tail-bend-ensign-soil-ef055.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-ef055-long-tail-bend.zip

ZIP

ZIP

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem