Ductile Iron Bracket

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Ductile Iron Bracket

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

The unique, all-purpose, lightweight, ductile iron bracket incorporates an elongated slot at the fixing point.

Available in diameters 50mm to 200mm excluding 125mm.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Material Main:

Ductile Iron

Material Secondary:

Zinc & Clear Mild Steel Hex Head Nuts & Bolts

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ci-ductile-iron-bracket-ensign-soil-ef048.rfa

RFA 2016

RFA 2016

-ef048-ductileironbrackets.zip

ZIP

ZIP

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem