Corner Long Tail Branch

SAINT-GOBAIN PAM

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Corner Long Tail Branch

SAINT-GOBAIN PAM

Përshkrim

Corner long tail branch only available in 100mm diameter at angle 88 degrees.

Kategoritë
Family type:

Branch

KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tubacione

Manufactured in:

UK

Material Main:

Cast Iron

Product Range:

Ensign Soil

Soil, Drain, Rainwater:

Above Ground Drainage

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Britani e Madhe

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ef036-corner-long-tail-branch.zip

ZIP

ZIP

-sgpamukeslong-tail-corner-branchef036ng.rfa

RFA 2018

RFA 2018

-sgpamukeslong-tail-corner-branchef036di.rfa

RFA 2018

RFA 2018

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem