ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile

Distinguished design in a terracotta color for exposed roof sheets. 

Brasilit

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile

Distinguished design in a terracotta color for exposed roof sheets. 

Brasilit

Përshkrim

Kategoritë
Dimension:

Height

39 (mm)

Width

500 (mm)
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Çati

Type of building:

Residential

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-rooffibercement-tilesbrasilitondina-plusen.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-rooffibercement-tilesbrasilitondina-pluspt.rfa

RFA 2015

RFA 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem