MAXIPLAC Fibercement Roof Tile

The combination of elegance and low inclination.

Brasilit

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

MAXIPLAC Fibercement Roof Tile

The combination of elegance and low inclination.

Brasilit

Përshkrim

Made of asbestos-free fiber cement, with CRFS technology (cement reinforced with synthetic fiber), Brasilit Maxiplac fiber cement sheet has a complete line of complementary parts, which allow solutions for finishes, ventilation and lighting of roofs and sidings.


Kategoritë
Dimension:

Height

125 (mm)

Width

1064 (mm)
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Çati

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-rooffibercement-tilesbrasilitmaxiplacen.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-rooffibercement-tilesbrasilitmaxiplacpt.rfa

RFA 2015

RFA 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem