KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

High durability and savings for large gaps and side closures.

Brasilit

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

High durability and savings for large gaps and side closures.

Brasilit

Përshkrim

The asbestos-free CRFS (Cement Reinforced with Synthetic Fiber) sheet Kalhetão 90 has a modern profile favoring the conception of different architectonic solutions, either in roofings with large free spans or in side closings.Kategoritë
Dimension:

Height

245 (mm)

Width

1000 (mm)
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Çati

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-rooffibercement-tilesbrasilitkalhetao-90en.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-rooffibercement-tilesbrasilitkalhetao-90pt.rfa

RFA 2015

RFA 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem