KALHETA 49 TERMINAL Fibercement Roof Tile

Bold and versatile design for residential and industrial projects

Brasilit

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

KALHETA 49 TERMINAL Fibercement Roof Tile

Bold and versatile design for residential and industrial projects

Brasilit

Përshkrim

Kategoritë
Dimension:

Height

181 (mm)

Width

598 (mm)
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Çati

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-rooffibercement-tilesbrasilitkalheta-49en.rfa

RFA 2015

RFA 2015

-rooffibercement-tilesbrasilitkalheta-49pt.rfa

RFA 2015

RFA 2015

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem