Shaft Prima 83-70-600-ST12,5-BR-LV70

Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Shaft Prima 83-70-600-ST12,5-BR-LV70

Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

VETITË:

Akustike

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-shaftplaco-brasilbrshaft83-70-600-st125-br-lv70eng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem