Revestimento colado Prima ST12,5-BR

Placo solutions made of Standard plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Revestimento colado Prima ST12,5-BR

Placo solutions made of Standard plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Standard lining system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas with until 3 meters high.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Type of building:

Residential

Institutional

Commercial

Industrial

VETITË:

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-liningsplaco-brasilbrrevcolado-st125-breng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem