Wall Prima 160-48-600-MD-DEL-2ST12,5 + 2ST12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wooll ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Wall Prima 160-48-600-MD-DEL-2ST12,5 + 2ST12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wooll ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), double stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

VETITË:

Akustike

Mbrojtje nga zjarri

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-wallinternalplaco-brasilbr160-48-600-md-del-2st1252st125-br-lv50eng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem