Monocapa natura 6 colors

Monocouche decorative façade system

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Monocapa natura 6 colors

Monocouche decorative façade system

Weber

Përshkrim

This system is indicated for structural masonry low-cost buildings, with maximum of 4 floors above ground.


Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (6 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Main material:

Cement

Product group:

Monocouche systems

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-wallexternalweberbrmonocouche-decorative-facade-system-monocapa-natura-6colorseng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem