Monocapa classic 22 colors

This system is indicated for structural masonry medium-cost buildings, with more than 4 floors above ground.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Monocapa classic 22 colors

This system is indicated for structural masonry medium-cost buildings, with more than 4 floors above ground.

Weber

Përshkrim

Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (22 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e jashtme

Fasadë

Main material:

Cement

Product group:

Monocouche systems

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-wallexternalweberbrmonocouche-decorative--facade-system-monocapa-classic-22colorseng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem