Minerale reboco externo

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Minerale reboco externo

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.

Weber

Përshkrim

WebWeber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Main material:

Cement

Product group:

Textures for façades

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-cusersm5557330desktopweberfulltempwallwallexternalweberbrmineral-texture-system-reboco-externo-mineralee.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem