Wall Hydro 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Wall Hydro 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo impact and marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

VETITË:

Vizuale

Akustike

Mbrojtje nga zjarri

Termik

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-wall-internalplaco-brasilbr95-70-400-ru125pip125-br-lv70eng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem