Metallurgic Industry Epoxi sl

This system is indicated for all types of metallurgic industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Metallurgic Industry Epoxi sl

This system is indicated for all types of metallurgic industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.

Weber

Përshkrim

Weber Brazil, products quartzolit system for metallurgic industry is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a self-leveling epoxy-based thick covering (epoxi sl quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Main material:

Epoxy

Product group:

Industrial flooring

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-flooring-system-for-metallurgic-industry-sf250eng.rte

RTE 2017

RTE 2017

-flooringweberbrflooring-system-for-metallurgic-industryeng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem