Logistic warehouses epoxi sf250

This system is indicated for low traffic locgistic warehouses flooring, with low incidence of chemical aggression.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Logistic warehouses epoxi sf250

This system is indicated for low traffic locgistic warehouses flooring, with low incidence of chemical aggression.

Weber

Përshkrim

 Weber Brazil, products quartzolit system for logistic warehouses flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and an epoxy-based top coat (epoxi sf 250 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Main material:

Epoxy

Product group:

Industrial flooring

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-cusersm5557330desktopweberfulltempflooringflooringweberbrflooring-system-for-logistic-warehouseseng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem