Industrial plants uretano TF

This system is indicated for all types of industrial flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Industrial plants uretano TF

This system is indicated for all types of industrial flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.

Weber

Përshkrim

Weber Brazil, products quartzolit system for refinery flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a spatulated urethane-based thick covering (uretano tf quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Dysheme

Main material:

Urethane

Product group:

Industrial flooring

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-cusersm5557330desktopweberfulltempflooringflooringweberbrflooring-system-for-industrial-plantseng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem